Pages

ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
ANALIZA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
Zorana Juričević
Tema završnog rada je analiza financijskih izvještaja. Definira se pojam analize, odnosno potreba za analizom u poduzeću te se ukazuje na njezinu važnost jer pomoću analize se može odrediti uspješnost poslovanja. Pod analizom poslovanja poduzeća podrazumijeva se ispitivanje njegovog poslovanja koje može biti formalno i materijalno. U radu će se istaknuti izvori informacija prilikom analize poslovanja poduzeća. Dakle, u radu se ističe kako je analiza financijskih izvještaja...
ANALIZA LOGISTIČKIH ELEMENATA U POMORSTVU
ANALIZA LOGISTIČKIH ELEMENATA U POMORSTVU
Roko Matić
U literaturi se uglavnom, pod naslovom pomorske logistike, proučavala problematika klasičnog pomorskog prometa. U stvari, sa širim opsegom, pomorska logistika je različito polje unutar teme logistike, a pomorski transport je samo jedna od funkcija koje se moraju provoditi učinkovito i na integriran način s drugim logističkim funkcijama. Ovo se fokusira na funkcije pomorske logistike a odnosi se na upravljanje transportom i prometom, upravljanje zalihama, predviđanje...
ANALIZA REVIZIJSKIH NAKNADA U REPUBLICI HRVATSKOJ
ANALIZA REVIZIJSKIH NAKNADA U REPUBLICI HRVATSKOJ
Ana Marija Zovak
Revizijska naknada u Republici Hrvatskoj uređena je cijelim nizom zakonskih i podzakonskih propisa, a važnu ulogu ima Zakon o reviziji. Ovim zakonom se uređuje cijela problematika revizije, odnosno mogućnost pružanja revizijskih usluga, dok se dodatnim podzakonskim propisima uređuju tarife i uvjeti obavljanja revizorskih usluga. Budući da je podnošenje financijskih godišnjih izvještaja propisano Zakonom o računovodstvu, te je nužno za uspješno poslovanje u skladu s načelom...
AUTOMATIZIRANA STROJARNICA NA BRODU
AUTOMATIZIRANA STROJARNICA NA BRODU
Jakov Maglić
U završnom radu se obrazlaže tema automatizirana strojarnica na brodu. Automatizacija se može definirati kao tehnologija koja se bavi izvođenjem procesa pomoću programiranih naredbi u kombinaciji s automatskom povratnom kontrolom kako bi se osiguralo pravilno izvršavanje uputa. Glavni cilj automatizacije je poboljšati učinkovitost, točnost i brzinu poslovnih procesa, što u konačnici dovodi do povećanja produktivnosti i smanjenja troškova. Automatizacija na brodovima...
AUTOMATSKI SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA NA BRODOVIMA
AUTOMATSKI SUSTAV ZA GAŠENJE POŽARA NA BRODOVIMA
Zorana Nevešćanin
Ovaj završni rad obrađuje temu na koji način se pri požaru na brodu sustav za gašenje požara aktivira. Kada se sustav aktivira kako posada zna u kojem dijelu broda je požar započeo i na koji način ga je najbrže suzbiti. Automatizacija podrazumijeva sve mjere i procese kojima se općenito smanjuje udio ljudskog rada samim time u slučaju požara sistem ukoliko je moguće odrađuje samozaštitu posade i putnika ukoliko ih ima na brodu. Cilj rada je prikazati koliko je automatski...
AUTONOMNI BRODOVI BUDUĆNOSTI
AUTONOMNI BRODOVI BUDUĆNOSTI
Tonči Rakuljić
U ovom radu govorit ćemo o plovilima kojima upravlja umjetna inteligencija (AI). Uslijed tehnološkog razvoja došlo je do toga da autonomna plovila potencijalno mogu biti bez posade i autonomno funkcioniraju kao vrsta pomorskog drona. Danas je došlo do toga da autonomni brodovi koriste flotu senzora u kombinaciji s fuzijom senzora kako bi dobili preciznu kombiniranu sliku svijeta, a korišteni senzori uključuju radar, lidar, kamere visoke razlučivosti, termovizijske slike i sonar....
BRODOVI I PREKRCAJNI TERMINALI ZA SPREMNIKE (KONTEJNERE)
BRODOVI I PREKRCAJNI TERMINALI ZA SPREMNIKE (KONTEJNERE)
Marija Šalov
Unutar ovog završnog rada obrađen je kontejnerski prijevoz i terminali prekrcajnih brodova. Također, unutar rada definirane su najvažnije značajke kontejnerizacije, kao što su prednosti, nedostaci i obilježja i standardizacija. Unutar rada opisane su vrste kontejnera, te je opisan postupak označavanja i proizvodnje kontejnera. Opisani su kontejnerski brodovi, kontejnerski terminali i prekrcajna mehanizacija koja se koristi prilikom manipuliranja kontejnerima. U nastavku su navedene i...
BRODOVI ZA UKAPLJENE PLINOVE TE SREDSTVA I ARMATURA ZA RUKOVANJE TERETOM
BRODOVI ZA UKAPLJENE PLINOVE TE SREDSTVA I ARMATURA ZA RUKOVANJE TERETOM
Nikola Divković
U bliskoj budućnosti plin kao energent će sa sigurnošću preuzeti vodeću ulogu u usporedbi s naftom. Potražnja za plinom sve više raste, a očekuje se i daljnji nastavak ovog trenda. Sve veća potražnja dovodi i do sve veće potrebe za transportom. LNG danas predstavlja jedan od najvažnijih oblika energenata. Način njegova transporta diljem svijeta se obavlja pomoću cjevovodi ili spremnika koji se nalaze u brodovima u kojima se ukapljuje i prevozi prirodni plin. Vrlo važno...
BRODSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI
BRODSKI INFORMACIJSKI SUSTAVI
Luka Brahović
U ovom radu bit će opisana i definirana problematika brodskih informacijskih sustava. Budući da se u svijetu tehnologija ubrzano razvija, nezaobilazno dolazi i do razvitka suvremenih brodskih informacijskih sustava koji nam služe za upravljanje i plovidbu brodom. Danas je stoga nemoguće upravljati brodom bez upotrebe i implementacije najmodernijih brodskih informacijskih sustava. Zato ćemo u ovom radu predstaviti važnost informacijskih sustava u brodu, odnosno na osnovu suvremene...
BRODSKI POKLOPCI GROTALA
BRODSKI POKLOPCI GROTALA
Marko Košuljandić
Za poklopce grotla karakteristično je da se nalaze na trupu broda, a osiguravaju jednostavniji pristup teretu na brodu. Kod brodova za okomit pristup teretu otvori grotla nalaze se na glavnoj palubi i međupalubi, dok kod brodova za horizontalni pristup teretu isti nalaze na pramcu, krmi ili bokovima broda. Osnovna namjena poklopaca grotala je osigurati pristup teretu zbog prekrcaja u luci i osigurati sigurnost i nepropusnost tijekom plovidbe. Poklopci grotla izrađuju se sukladno...
BRODSKI POKLOPCI GROTALA I NJIHOVO ODRŽAVANJE
BRODSKI POKLOPCI GROTALA I NJIHOVO ODRŽAVANJE
Antonio Gavranić
Svi brodovi imaju otvore na trupu, koji omogućuju pristup teretu prilikom prekrcaja tereta. Glavni zadatak otvora je stoga osigurati pristup teretu u luci zbog prekrcaja i osigurati nepropusnost i nekontrolirano otvaranje u lošim vremenskim uvjetima. Operacije s poklopcima grotala moraju biti što brže i jednostavnije zbog sigurnosnih i gospodarskih razloga. Stoga se poklopci grotala moraju dizajnirati na način da se brzo otvaraju i zatvaraju. Uglavnom se poklopci grotala izrađuju od...
BRODSKI SUSTAVI, NJIHOVA POUZDANOST I ODRŽAVANJE
BRODSKI SUSTAVI, NJIHOVA POUZDANOST I ODRŽAVANJE
Marija Tudor
Brod kao tehnički složeno i skupo sredstvo prijevoza putnika i tereta morem te unutrašnjim morskim vodama svoju funkciju obavlja po specifičnim ekonomskim zakonitostima kojima se mora prilagoditi kako bi mogao uspješno poslovati. Na ekonomičnost poslovanja brodarskog društva i konkurentnosti na tržištu brodskog prostora utječu mnogi čimbenici među kojima se između ostalih organizacijskih djelatnosti ističe održavanje. Održavanje čini jednu od komponenti terotehnologije....

Pages